TAŮKÍPR▄ SARIMSAK ▄RETŢCŢLERŢ BŢRLŢđŢ
Ta┼čk├Âpr├╝ sar─▒msa─č─▒ ├╝lkemizde ve d├╝nyada t├╝r├╝n├╝n aroma ve selenyum oran─▒ en y├╝ksek, dolays─▒yla da en kaliteli oland─▒r patenti al─▒nm─▒┼č ve tescillenmi┼čtir
DEVAMI >>

Sar─▒msa─č─▒n Faydalar─▒

Dünyada ve Türkiye'de Sar─▒msak

    Sar─▒msak, hem ye┼čil yapraklar─▒ hem de yumrusu g─▒da, çe┼čni ve medikal amaçl─▒ olarak 5000 y─▒ldan beri kullan─▒lan bir bitkidir.

        Dünyada sar─▒msak yakla┼č─▒k %65’i Asya ülkeleri ba┼čta olmak üzere Akdeniz   ülkeleri ile Hindistan, Çin, ABD ve Uzak Do─ču ülkelerinde üretilmektedir.

Türkiye’de yakla┼č─▒k %4’lük pay─▒ ile sar─▒msak üretimi yapan ülkeler s─▒ras─▒nda 7. s─▒rada yer almaktad─▒r.

En iyi Sar─▒msak Ta┼čköprü'de yeti┼čir
Ülkemizde yeti┼čtiricilik aç─▒s─▒ndan en önemli say─▒labilecek il, yakla┼č─▒k % 14’lük pay ile Kastamonu’dur. Kastamonu’da üretilen sar─▒msa─č─▒n tamam─▒na yak─▒n─▒ (yakla┼č─▒k %90’─▒) Ta┼čköprü ilçesinde yeti┼čtirilmektedir. Ta┼čköprü yöresinde 2008 y─▒l─▒ verilerine göre toplam 18500 ha alanda sar─▒msak tar─▒m─▒ yap─▒lmakta olup, toplam üretim 16650 ton, ortalama verim 9000kg/ha’d─▒r.

Neden Ta┼čköprü Sar─▒msa─č─▒?
Ad─▒na her y─▒l Uluslararas─▒ festival düzenlenen Ta┼čköprü sar─▒msa─č─▒, türünün çe┼čitli örnekleriyle kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒nda, üstün özellikler göstermektedir. Ta┼čköprü sar─▒msa─č─▒, demir (fe), kükürt (S) ve aroma bak─▒m─▒ndan en yüksek de─čerlere sahip olup, nitelik aç─▒s─▒ndan dünyan─▒nnen iyi sarmsa─č─▒ olarak kabul edilmektedir.

Ta┼čköprü Sar─▒msa─č─▒ Selenyum içermektedir
Önemli bir antioksidan olan selenyum (Se) yeteri miktarda içermesi Ta┼čköprü sar─▒msa─č─▒n─▒ rakipsiz k─▒lmaktad─▒r.
Ta┼čköprü sar─▒msa─č─▒ di─čer sar─▒msak çe┼čitlerine oranla, yeti┼čtirildi─či topra─č─▒n fizikselve kimyasal özelliklerinden selenyum içermesinden ve hormanal müdahaleye u─čramam─▒┼č olmas─▒ndan dolay─▒ kendine has yo─čun kokusu, aromas─▒, tad─▒ ve boyutu gibi önemli üstünlüklere sahiptir.

Ta┼čköprü Sar─▒msa─č─▒ çok uzun süre dayanmaktad─▒r
Çok büyük olmayan düzgün ve standart ba┼č büyüklü─čü, ba─člar─▒n dolgun ve sa─člam di┼člerdin olu┼čmas─▒, özelikle kalite ve içerik aç─▒s─▒ndan sa─člad─▒─č─▒ standardizasyon ve bu niteliklerini bozulmadan 9-11 ay süresince koruyabilmesi Ta┼čköprü Sar─▒msa─č─▒n─▒n en önemli özellikleridir.
Ta┼čköprü sar─▒msa─č─▒ mineral madde, vitamin ve aminoasit yönünden oldukça zengindir. Özellikle stres tedavisinde kullan─▒lan magnezyum ve potasyum ile saç dökülmesi, boy k─▒sal─▒─č─▒ ve k─▒s─▒rl─▒k gibi rahats─▒zl─▒klara iyi gelen çinkoyu bol miktarda bulundurmaktad─▒r.

Sar─▒msak ve Sa─čl─▒k
Sar─▒msak, antibaktriyel özelli─či yan─▒nda, antifungal ve antiviral etkiyede sahiptir. Günlük bir di┼č sar─▒msa─č─▒n tüketilmesi ile bakterilere kar┼č─▒ antibiyotik etki yapaca─č─▒ ve insan sa─čl─▒─č─▒n─▒ olumlu yönde etkileyece─či çok eskilerden beri bilinmektedir.
Sar─▒msaktan beklenen yarar─▒n tam olarak görülebilmesi için sar─▒msak çi─č olarak yenilmelidir. Böylelikle sar─▒msa─č─▒n bünyesinde bulunan alliin allicin’e dönü┼čmekte ve sar─▒msa─č─▒n etkisi daha da artmaktad─▒r. E─čer bu yeme ┼čekli her zaman uygulan─▒yorsa çi─č yada pi┼čmi┼č olarak tüketilmeside yararl─▒ olacakt─▒r.

• Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirir.
• Sindirime yard─▒mc─▒ olur.
• Kolestrolü, kan bas─▒nc─▒n─▒ ve kan p─▒ht─▒la┼čmas─▒n─▒ dü┼čürür.
• Hücre ya┼članmas─▒n─▒ yava┼člat─▒r.
• Sigaran─▒n zararl─▒ etkilerini azalt─▒r.
• Toksit etkilerini engeller.
• Tansiyonu, kan dola┼č─▒m─▒n─▒ ve sinir sistemini düzenler.
• Kanseri önler.
• Hücre yenileyici, i┼čtah aç─▒c─▒ ve damarlar─▒ geni┼čletici özelli─če sahiptir.
• Romatizma ve akci─čer hastal─▒klar─▒n─▒ tedavi eder.
• Cinsel gücü artt─▒r─▒r.
• Beyin hücrelerinin yenilenmesini h─▒zland─▒r─▒r.
• Saç dökülmesini önler.
• Çi─č olarak tüketili─činde; Hemororid, akci─čer, safra kesesi, kulunç, kas─▒k a─čr─▒s─▒ ve unutkanl─▒─ča iyi gelmektedir.
• AIDS tedavisinde kullan─▒l─▒r.
• Diabet (┼čeker hastal─▒─č─▒) tedavisine yard─▒m eder.
• Solunum yolunu açar ve ast─▒m hafifletir. Bron┼čit, öksürük, verem gibi hastal─▒klarda çok faydal─▒d─▒r.
• Kalbi kuvvetlendirir.
• Mide ülserinde mikroplar─▒ temizleyerek iyile┼čmeyi h─▒zland─▒r─▒r.
• Ate┼č dü┼čürücü etkisi vard─▒r. Zehirlenmelerde sar─▒msakl─▒ yo─čurt panzehir vazifesi görür.
• Sar─▒msak bu özelliklerinin yan─▒nda bünyesinde çe┼čitli olarak organik ve mineral maddelerde bulundurmaktad─▒r.
• Ba─č─▒rsak solucanlar─▒na,
• Tüberküloza,
• Menenjit hastal─▒─č─▒na,
• Viral enfoksiyonnlara kar┼č olumlu etkileride görülmü┼čtür.

Sar─▒msa─č─▒n Antimikrobiyal Aç─▒dan Önemi
Sar─▒msak, antibaktriyel özelli─či bünyesinde bulunan “allicin”den almaktad─▒r. Sar─▒msak yumrusu “alliin” ad─▒ verilen kokusuz bir aminoasit türevine sahiptir. Alliin kendi ba┼č─▒na antibaktriyel özellik ta┼č─▒mazken sar─▒msak toprak alt─▒ndayken veya ezildikten sonra alliin “allinaz” (alliin alkil sülfinat liyaz) ad─▒ verilen enzimle reaksiyona girerek allicin’e dönü┼čmektedir.Böylelikle olu┼čan alicin ise oldukça kokulu ve çok güçlü ant─▒baktriyel bir madde haline gelmektedir.

Sar─▒msak do─čal antibaktriyel etkinli─či bak─▒m─▒ndan üzerinde en çok çal─▒┼č─▒lan kültür bitkilerinden biridir. Yakla┼č─▒k % 1-2 düzeyindeki sar─▒msak özünün mikroorganizma geli┼čimini durdurmas─▒ ve daha yüksek miktarlar─▒n─▒n ise mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etkiye sahip olmas─▒ nedeniyle bir çok bakteri ve küfün geli┼čmeleri engellenmektedir.

Sar─▒msa─č─▒n içerdi─či alicin’in 60 çe┼čit mantar ve mayaya, 23 çe┼čitten fazla bakteriye kar┼č─▒ geli┼čim engelleyici etkisinin olmas─▒ yan─▒nda solunum enfeksiyonuna neden  olan virüsleri de yok etti─či bilinmektedir.

Sar─▒msak do─čal bir antibiyotikdir
Sar─▒msak ayn─▒ zamanda ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendiren bir antibiyotiktir. Antibiyoti─čin babas─▒ olan Louis Pasteur bile sar─▒msa─č─▒n pensilin kadar etkili oldu─čunu kabul etmi┼čtir. Günümüzde sar─▒msa─č─▒n Stophylococcus, Esherichiacoli, Salmonella enteriditis ve di─čer bakterilere kar┼č─▒ pensilin, eritromisin, streptomisin ve tetrosilin gibi reçete ile sat─▒lan ilaçlar─▒n etkisini gösterdi─či bilinmektedir.

Kanser Tedavisinde Sar─▒msak
Sar─▒msa─č─▒n kansere kar┼č─▒ güçlü etkilerinin oldu─ču yap─▒lan pek çok ara┼čt─▒rmalarla kan─▒tlanm─▒┼čt─▒r
• Kurutulmu┼č sar─▒msa─č─▒n bünyesinde bulunan “Kylonic” ad─▒ verilen maddenin kanserli hücrelerin çal─▒┼čma h─▒z─▒n─▒n % 70 azalt─▒─č─▒ saptanm─▒┼čt─▒r.
• Bilim adamlar─▒ çi─č veye pi┼čmi┼č sar─▒msak yiyenlerin, sar─▒msak yemeyenlere oranla mide kanserine % 50 daha az yakaland─▒klar─▒n─▒ saptanm─▒┼čt─▒r.
• Sar─▒msak düzenli bir biçimde tüketildi─činde rektum kanseri riskini de 2/3 oran─▒nda azaltt─▒─č─▒ belirlenmi┼čtir.

Yap─▒lan ara┼čt─▒rmalar sar─▒msa─č─▒n ezilmesiyle aç─▒─ča ç─▒kan diallil disülfit’in vücuda enjekte edilmesiyle tümörü hücrelerin yar─▒ yar─▒ya azald─▒─č─▒n─▒ ve tümörlü hücrelerin yay─▒lmas─▒n─▒ önledi─či bilinmektedir. Sar─▒msa─č─▒n anti-kansorejen olarak hem engelleyici hem de tedavi edici özelli─či insan vücudu incelenerek kan─▒tlanm─▒┼čt─▒r.

Ta┼čk├Âpr├╝'de Sertifikal─▒ Sar─▒msak ├ťretimine bu y─▒l 19 ki┼čiyle Ba┼čland─▒

Ta┼čk├Âpr├╝ Sar─▒msak ├ťreticileri Birli─či ola─čan ilk ba┼čkanl─▒k se├žimi yap─▒ld─▒.

Ta┼čk├Âpr├╝ Sar─▒msak ├ťreticileri Birli─či Web Sitesi Yay─▒n Hayat─▒na Ba┼člad─▒

Ínemli Link